Дейност 10

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 10 заключителна пресконференция на която са представени и отчетени резултатите от изпълнението на проекта.
IMG_3412 IMG_3411 IMG_3410 IMG_3409 IMG_3408 IMG_3407 IMG_3406 IMG_3405 IMG_3404 IMG_3403 IMG_3402 IMG_3401 IMG_3400 IMG_3399 IMG_3398 IMG_3397 IMG_3396 IMG_3395 IMG_3394 IMG_3393 IMG_3392 IMG_3391 IMG_3390 IMG_3389 IMG_3388 IMG_3387 IMG_3386 IMG_3385 IMG_3384 IMG_3383 IMG_3382 IMG_3381 IMG_3380 IMG_3379 IMG_3378 IMG_3377 IMG_3376 IMG_3375 IMG_3374 IMG_3373 IMG_3372 IMG_3371 IMG_3370 IMG_3369 IMG_3368 IMG_3367 IMG_3366 IMG_3365 IMG_3364 IMG_3363 IMG_3362 IMG_3361 IMG_3360 IMG_3359 IMG_3358 IMG_3357 IMG_3356 IMG_3355 IMG_3354 IMG_3353 IMG_3352 IMG_3351 IMG_3350 IMG_3349 IMG_3348 IMG_3347 IMG_3346 IMG_3345 IMG_3344 IMG_3343 IMG_3342 IMG_3341 IMG_3340 IMG_3339 IMG_3338 IMG_3337 IMG_3336 IMG_3334 IMG_3333 IMG_3330 IMG_3329 IMG_3328 IMG_3327 IMG_3326 IMG_3325 IMG_3324 IMG_3323 IMG_3322 IMG_3321 IMG_3320 IMG_3319 IMG_3318 IMG_3317 IMG_3316 IMG_3315 IMG_3314 IMG_3313 IMG_3312 IMG_3311 IMG_3310 IMG_3309 IMG_3308 IMG_3307