Ден на специалност Електрообзавеждане на ТТ

IMG_1536 IMG_1537 IMG_1538 IMG_1539 IMG_1540 IMG_1541 IMG_1545 IMG_1548 IMG_1549 IMG_1550 IMG_1551 IMG_1552 IMG_1553 IMG_1554 IMG_1555 IMG_1557 IMG_1558 IMG_1560 IMG_1561 IMG_1562 IMG_1563 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1567 IMG_1568 IMG_1569 IMG_1570 IMG_1571 IMG_1572 IMG_1573 IMG_1574 IMG_1575 IMG_1576 IMG_1577 IMG_1578 IMG_1579 IMG_1581 IMG_1582 IMG_1583 IMG_1584 IMG_1586 IMG_1587 IMG_1588 IMG_1589 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1592 IMG_1593 IMG_1594 IMG_1595 IMG_1596 IMG_1597 IMG_1598 IMG_1599 IMG_1600 IMG_1601 IMG_1602 IMG_1603 IMG_1604 IMG_1605 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1608 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1611 IMG_1613 IMG_1614 IMG_1615 IMG_1616 IMG_1618 IMG_1621 IMG_1622 IMG_1623 IMG_1624 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1629 IMG_1630 IMG_1632 IMG_1639 IMG_1641 IMG_1642 IMG_1643 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1648 IMG_1649 IMG_1650 IMG_1652 IMG_1653 IMG_1654 IMG_1655 IMG_1656 IMG_1657 IMG_1658 IMG_1659 IMG_1660 IMG_1661 IMG_1664 IMG_1665 IMG_1666 IMG_1668 IMG_1671 IMG_1672 IMG_1674 IMG_1675 IMG_1676 IMG_1677 IMG_1678 IMG_1679 IMG_1680