СИП Български език и литература

Целта на групите по СИП Български език и литература е усъвършенстване на знанията на учениците, ограмотяването и разширяване на литературният им речник и подобряване на граматическите им умения.
IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0111