СИП Математика

Реализирането на допълнителни учебни занятия под формата на СИП Математика цели усъвършенстване на знанията и уменията на учениците да се справят със сложните математически задачи,  като разширят своите познания.IMG_0117 IMG_0116 IMG_0115 IMG_0114 IMG_0113 IMG_0112