Обявление 2

На 23.09.2014 г. от 14:00 ч. в сградата на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост (ПГ ТОЛП) – гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №47 ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Превоз на ученици през учебната 2014 г./2015 г. от населените места по местоживеене до училище и обратно по проект „Равен шанс за професионално образование” – проект BG051PO001-4.1.05-0153, открита с Решение №1/21.08.2014 г. на Директора на ПГ ТОЛП гр. Добрич и обявена с обявление № 04593-2014-0001 в Регистъра на Агенцията за обществените поръчки.
Целият документ можете да свалите от тук: Обявление 69а ЗОП-2
Документи по проекта може да изтеглите от тук.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.