Клуб „Турски език и литература“

Целта на клуб „Турски език и литература“ е да запознае учениците с турските народни приказки и съответните особености на езика и граматиката.
В клуба са изработени следните Документи :
1. Първи тримесечен бюлетин по Турски език и литература
2. Втори тримесечен бюлетин по Турски език и литература
3. Трети тримесечен бюлетин по Турски език и литература
IMG_0131 IMG_0130 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129