Транспорт за учебната 2014/2015 година

В рамките на учебната 2014/2015 година транспортът се реализира по следните дестинации съответно за :
– Специализиран превоз по маршрутни линии:
1. Добрич – с. Стефаново – с.Славеево – с.Батово – с.Одърци – с.Ляхово – с.Стражица – Балчик – с.Соколово – с.Пряспа – с.Сенокос – с.Безводица – Добрич;
2. Добрич – с.Ломница – с.Овчарово – с.Добрево – с.Крушари – с.Северци – с.Лозенец – с.Божурово – с.Росеново – Добрич;
– Превоз по маршрути с редовни автобусни линии – на учениците се издават карти.