Клуб „Ромски език,бит и култура“

Целта на клуб „Ромски език,бит и култура“ е да запознае учениците с историята и традициите на ромите и да ги научи, че трябва да бъдат толерантни с всеки човек.
В клуба са изработени следните Документи :
1. Първи тримесечен бюлетин по Ромски език,бит и култура
2. Втори тримесечен бюлетин по Ромски език,бит и култура
3. Трети тримесечен бюлетин по Ромски език,бит и култура

Снимки показващи дейността на клуба ще видите, като разгледате изработените тримесечни бюлетини!!!