Дейност 3

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 3 подобряване на вътрешната среда в ПГ ТОЛП.
Дейноста се реализира, като :
1.Извършен ремонт на Актовата зала
2.Закупени са нови маси и столове
3.Закупена е камера
4.Закупен е фотоапарат
5.Закупено  Мулти функционално устройство
IMG_0171 IMG_0183 IMG_0186 IMG_0189IMG_0015IMG_0016IMG_0017IMG_0018IMG_0019IMG_0020IMG_0021IMG_0022IMG_0023IMG_0024IMG_0025IMG_0026IMG_0027IMG_0028IMG_0029IMG_0030IMG_0031IMG_0041IMG_0043IMG_0170IMG_0171Изображение0769Изображение0770Изображение0771Изображение0772Изображение0773Изображение0774Изображение0775Изображение0776Изображение0777Изображение0778Изображение0779Изображение0780Изображение0781Изображение0782Изображение0783Изображение0784 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0295 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299