Обучение в Арбанаси

В рамките на изпълнение на дейност 4 е проведеното обучение в Арбанаси през периода от 27 до 29 Септември 2013 г.и са обхванати следните проблеми :
Ден 1
1. Представяне на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – Обучаващ Есен Фикри – юрист и супер вайзор п проекта от Сдружение „КУБЕРА“
2.Интерактивни занимания -Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
3.Дискусия и закриване на първи ден от обучението
Ден 2
1.Интерактивни занимания -Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
2. Ефективен учебно-възпитателен процес в условията на обучение в мултикултурен клас – Обучаващ Д-р на педагогическите науки към Софийски университет Йосиф Нунев
3. Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ -епизод 1 Топката от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Мая Димитрова – юристи част от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
4. Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 2: Нови места от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Сениха Рюстем – юрист и координатор по проекта от Сдружение „КУБЕРА“
5.Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 3: Майката на Елиас от филма „Уроци по толерантност“- Обучаващ Сениха Рюстем – юрист и координатор по проекта от Сдружение „КУБЕРА“
6. Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 4: Работа с чук от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
7. Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 5: Новините от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
8.Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 6: Опашката от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Ширин Касаб – регионален представител на КЗД и експерт от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
7.Дискусии и закриване на деня
Ден 3
1. Методика за ползване на обучителен пакет „Училища без дискриминация“ – епизод 7: Рожденият ден  от филм „Уроци по толерантност“- Обучаващ Ширин Касаб – регионален представител на КЗД и експерт от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
2. Споделяне на практически опит от педагогическата практика с деца – Билингви – Обучаващи Димитрина Димитрова и Гюлхан Сали – експерти от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
3. Интерактивни занимания и упражнения по темите от ден втори -Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
4. Представяне на резултати от интер активните занимания и обратна връзка с участниците
5. Закриване на обучителният семинар
IMG_0923 IMG_0924 IMG_0926 IMG_0927 IMG_0928 IMG_0934 IMG_0936 IMG_0937 IMG_0938 IMG_0940 IMG_0941 IMG_0942 IMG_0944 IMG_0945 IMG_0946 IMG_0949 IMG_0950 IMG_0951 IMG_0952 IMG_0953 IMG_0954 IMG_0955 IMG_0956 IMG_0965 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0969 IMG_0970 IMG_0971 IMG_0972 IMG_0973 IMG_0975 IMG_0982 IMG_0983 IMG_1003 IMG_1007 IMG_1008 IMG_1009 IMG_1011 IMG_1012 IMG_1020 IMG_1021 IMG_1034 IMG_1035 IMG_1036 IMG_1037