Ден на специалност Монтьор на ПТТ монтирана на ПТС

IMG_1206 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1219 IMG_1222 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1259 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264 IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1272 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1275 IMG_1276 IMG_1277 IMG_1278 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291