Клуб „Толерантност“

Целта на клуб „Толерантност“ е да запознае учениците с техните права,задължения и да ги научи как да бъдат толерантни един към друг.
В клуба са изработени следните Документи :
1. Първи тримесечен бюлетин по Толерантност
2. Втори тримесечен бюлетин по Толерантност
3. Трети тримесечен бюлетин по Толерантност
4. Кодекс по Толерантност
IMG_0137 IMG_0136 IMG_0135 IMG_0132 IMG_0133 IMG_0134