Обучение в ПГ ТОЛП

В рамките н.а проведеното обучение в ПГ ТОЛП са обхванати следните проблеми :
1. дискриминацията като социално явление – причини и механизми за проявяването й; стереотипи и предрасъдъци – Обучаващ Енеида Ненова – психолот от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
2.Дискриманацията, като правно понятие, видове дискриминация, механизми за предотвратяването и защита от дискриминация – Обучаващ Сениха Рюстем – юрист и координатор по проекта от Сдружение „КУБЕРА“
3.Тестове за толерантност – Обучаващ Мая Димитрова – юрист от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
4.Роля и функции на регионалния представител на к8омисията за защита от дискриминация за повишаване на информираността в училищата и сред младежите по въпросите на дискриминацията – Обучаващ Ширин Касаб – регионален представител на КЗД и експерт от екипа на Сдружение „КУБЕРА“
5. Дискусий
6.Интерактивни упражнения и занимания
DSC00296 DSC00297 DSC00298 DSC00299 DSC00300 DSC00301 DSC00302 DSC00303 DSC00304 DSC00305 DSC00306 DSC00307 DSC00308 DSC00309 DSC00310 DSC00311 DSC00312 DSC00313 DSC00314 DSC00315 DSC00316